Arbetsmiljöpolicy

 

Engagemang, professionalitet och kunskaper inom yrket är vårt företags största tillgång. Och detta erhålls av

våra anställda. Därför strävar vi efter trivsel, medverkan samt uppskattning åt våra anställda.

Detta gör vi genom att delge information och låta de anställda påverka besluten som ska tas.

 

För att på bästa sätt kunna uppnå en så bra och välmående arbetsmiljö som möjligt på fysiskt, psykiskt och

socialt nivå har verksamheten krav som ska uppnås. Lagar, regler och krav måste följas och det systematiska

arbetsmiljöarbetet som bedrivs av verksamheten måste vara en del av det dagliga arbetet som ett arbetssätt.

Detta medför att ingen som följer arbetsmiljölagen drabbas av olycka eller ohälsa. Allt detta såklart inom lagens

ramar. Verksamheten ser även till att informationen i arbetsmiljöpolicyn medges tydligt till de anställda samt

ansvariga. Varje kollega har ansvar att följa lagarna och kraven och vid hot mot en god arbetsmiljö genast

rapportera.

 

Det ska även användas anpassade anordning för ett skyddat och tryggt arbete samt följa säkerhets- och

ordningsföreskrifter.

 

All Snickeri & Design AB

 

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

All Snickeri & Design AB @ 2013